Katedralens vänner i SträngnäsNya auktoriteter

Hur Jungfru Maria ersattes som religiös och politisk gestalt 1350–1600

Se film från föredraget här:

Olaus Petri

Reformatorn  Olaus Petri tjänstgjorde som diakon i domkyrkan. I filmen ges en framställning av Olaus Petri om hans eget liv, gestaltat av teol. dr Ingemar Söderström, Örebro.

Kommande program


Lördagen den 28 oktober 2023 kl 16.00 i domkyrkan
Olle Lindbergs kantat Frihet  
Kantaten uppförs en andra gång den 28 oktober kl 16.00 i Strängnäs domkyrka under medverkan av domkyrkans oratoriekör, Linnékvintetten, slagverkaren Lasse Östlund, organisten Maria Säfsten under ledning av domkyrkoorganist Torvald Johansson.

Strängnäs domkyrka.
Levande katedral

I den nya boken om Strängnäs domkyrka skildras  historia, konst och gudstjänst. Boken visar vägen till domkyrkans många funktioner: byggnadsminne, mötesplats, besöksmål, gudstjänstrum, biskopskyrka. 

I boken medverkar bland andra forskarna Jakob Lindblad, Henrik Williams, Cecilia Candréus, Ingela Wahlberg, Klas Hansson och Elin Andersson, som alla hållit föredrag på Katedralens vänner.


Redaktörer: Klas Hansson och Carina Öjermo  
Boken säljs i domkyrkan och i internetbokhandlen eller hos förlaget Artos

Vi möts i domkyrkan

Katedralens vänner - för dig som gillar domkyrkan 

Domkyrkan är Strängnäs intressantaste byggnad.

Den har en lång historia och har byggts på och byggts om sedan 1200-talet.

Den har en fascinerande arkitektur, fantastiska medeltida altarskåp, inventarier och konst från medeltid till våra dagar. Kungar och biskopar vilar under gravhällarna. 

Du som är intresserad av domkyrkan som byggnad och fascinerad av livet i katedralen är välkommen till föreningen Katedralens vänner.


Varje år ordnas 5 - 6 föreläsningar i domkyrkan av experter inom olika områden om katedralen i brett perspektiv. 

Bli medlem här 

Anmäl dig som medlem här och betala 100 kr till Plusgiro 300369-6 eller
Swish 123 3704053

Tidigare föredrag

Här kan du se flera inspelade föredrag från tidigare samlingar. 
Knappar för att komma fram finns längre ner på sidan.

Professor Martin Berntson från Göteborg talar om klostrens och konventens öde vid reformationen.
Från metallskrot till gyllene kronor. 
Metallkonservator Annmarie Christensson berättar om hur de stulna och skadade begravningsregalierna återfick sin tidigare glans.

Fromhetsliv i den medeltida domkyrkan. Teol. doktor Hanna Källström berättar om avlatsbrev och botgöring och det andliga livet i domkyrkan under senmedeltiden. 

Domkyrkans äldsta byggnadshistoria. 
Arkitekten Torun Hammar skildrar domkyrkans historia under de första århundradena.

Tegel som material och idé.
 Henrik Widmark för oss från katedralens i Strängnäs till tegel som modeattiralj i New York.

Domkyrkoklockor sjunger i nyårsnatten. Radiomannen Christofer Murray berättar om 

Strängnäsmissalet. Karin Lagergren är musikforskare och har framför allt skrivit om Birgittinernas musik. Hon forskar nu om Strängnäsmissalet från 1487. 

Biblioteken i utbildningen. Elin Andersson är doktor i latin och domkyrkobibliotekarie i Strängnäs domkyrka. Hon är även bibliotekarie för Roggebiblioteket. 

Det synliga och det osynliga. Om domkyrkans budskap. Peter Bexell har skrivit om gudstjänstrummets dolda budskap. Han är teologie doktor.

Räven i kyrktaket. Om kalkmålningarna. Stina Fallberg Sundmark är konstvetare och teolog och har skrivit om gudstjänstlivets förändringar vid reformationen.

Biskoparnas makt och glans. Klas Hansson är kyrkohistoriker och ordförande i Katedralens vänner
Eskils och Botvids stift. Maja Hagerman är författare och historiker.

Domkyrkans släktingar. Jakob Lindblad är arkitekt och konsthistoriker vid Uppsala universitet och berättar om influenser från när och fjärran till Strängnäs domkyrka.

St Botvid är ett av Strängnäs stifts tidiga helgon tillsammans med St Eskil. Botvid bär en yxa - han dödades med ett yxhugg - och en fisk för att påminna om ett fiskeunder.  

Vem är det som betalar?

Katedralens vänners verksamhet bygger på att många är med och betalar sin medlemsavgift, som bara är 100 kronor per år. Föreningen får också kulturbidrag från Strängnäs kommun för sin verksamhet. Sparbanksstiftelsen Rekarne har under en lång rad år generöst bidragit till att Katedralens vänner kan
erbjuda bra föredrag.