Katedralens vänner i Strängnäs

Föredrag och samlingar om domkyrkans historia, konst och liv genom tiderna. Under 2022 - 2023 med inriktning på effekterna av valet av Gustav som kung 1523. 


Andakt, avlat och konst i medeltidens domkyrkor        

Söndagen den 18 september kl. 16.00 i domkyrkan


Teologie doktor Hanna Källström föreläser. Hanna Källström arbetar med projektet Det medeltida Sverige vid Riksarkivet. Hennes avhandling handlade om den medeltida domkyrkan som andaktsmiljö.   Inträde 50 kr, medlemmar fritt

  Kommande program


Söndagen den 16 oktober kl 16.00 i domkyrkan
Carina Jacobsson, docent i konstvetenskap i Uppsala, presenterar domkyrkans Mariaaltarskåp som finns i dopkapellet. 

Vi möts i domkyrkan

Katedralens vänner - för dig som gillar domkyrkan 

Domkyrkan är Strängnäs intressantaste byggnad.

Den har en lång historia och har byggts på och byggts om sedan 1200-talet.

Den har en fascinerande arkitektur, fantastiska medeltida altarskåp, inventarier och konst från medeltid till våra dagar. Kungar och biskopar vilar under gravhällarna. 

Du som är intresserad av domkyrkan som byggnad och fascinerad av livet i katedralen är välkommen till föreningen Katedralens vänner.


Varje år ordnas 5 - 6 föreläsningar i domkyrkan av experter inom olika områden om katedralen i brett perspektiv. 

Bli medlem här 

Anmäl dig som medlem här och betala 100 kr till Plusgiro 300369-6 eller
Swish 123 3704053

Tidigare föredrag

Här kan du se flera inspelade föredrag från tidigare samlingar. Och en film om St Botvid

Tegel som material och idé. Henrik Widmark för oss från katedralens i Strängnäs till tegel som modeattiralj i New York.

Domkyrkoklockor sjunger i nyårsnatten. Radiomannen Christofer Murray berättar om 

Strängnäsmissalet. Karin Lagergren är musikforskare och har framför allt skrivit om Birgittinernas musik. Hon forskar nu om Strängnäsmissalet från 1487. 

Biblioteken i utbildningen. Elin Andersson är doktor i latin och domkyrkobibliotekarie i Strängnäs domkyrka. Hon är även bibliotekarie för Roggebiblioteket. 

Det synliga och det osynliga. Om domkyrkans budskap. Peter Bexell har skrivit om gudstjänstrummets dolda budskap. Han är teologie doktor.

Räven i kyrktaket. Om kalkmålningarna. Stina Fallberg Sundmark är konstvetare och teolog och har skrivit om gudstjänstlivets förändringar vid reformationen.

Biskoparnas makt och glans. Klas Hansson är kyrkohistoriker och ordförande i Katedralens vänner
Eskils och Botvids stift. Maja Hagerman är författare och historiker.

Domkyrkans släktingar. Jakob Lindblad är arkitekt och konsthistoriker vid Uppsala universitet och berättar om influenser från när och fjärran till Strängnäs domkyrka.

St Botvid är ett av Strängnäs stifts tidiga helgon tillsammans med St Eskil. Botvid bär en yxa - han dödades med ett yxhugg - och en fisk för att påminna om ett fiskeunder.  

Vem är det som betalar?

Katedralens vänners verksamhet bygger på att många är med och betalar sin medlemsavgift, som bara är 100 kronor per år. Föreningen får också kulturbidrag från Strängnäs kommun för sin verksamhet. Sparbanksstiftelsen Rekarne har under en lång rad år generöst bidragit till att Katedralens vänner kan
erbjuda bra föredrag.