Katedralens vänner i Strängnäs

Föredrag och samlingar om domkyrkans historia, konst och liv genom tiderna 

Katedralen som lärdomsmiljö

Utbildningshistorikern och teologen Jakob Evertsson, Enköping, föreläser om katedralens som plats för utbildning genom historien. Han har bland annat forskat om skolans nedgång under 1500-talet. Föredraget finns tillgängligt från den 18 april.  

Digitalt under våren 2021


På grund av gällande restriktioner kommer vårens program 2021 att genomföras digitalt; först föredraget den
18 april med Jakob Evertsson. Den 30 maj talar domkyrkobibliotekarien Elin Andersson om domkyrkobibliotekets plats i utbildning vid domkyrkan. Det föredraget är också digitalt. Från hösten 2021
hoppas vi att åter kunna mötas på plats i domkyrkan.


Vi möts i domkyrkan

Katedralens vänner - för dig som gillar domkyrkan 

Domkyrkan är Strängnäs intressantaste byggnad.

Den har en lång historia och har byggts på och byggts om sedan 1200-talet.

Den har en fascinerande arkitektur, fantastiska medeltida altarskåp, inventarier och konst från medeltid till våra dagar. Kungar och biskopar vilar under gravhällarna. 

Du som är intresserad av domkyrkan som byggnad och fascinerad av livet i katedralen är välkommen till föreningen Katedralens vänner.


Varje år ordnas 5 - 6 föreläsningar i domkyrkan av experter inom olika områden om katedralen i brett perspektiv. 

Under våren 2021 hålls alla föredrag digitalt.  

Anmäl dig som medlem här och betala 100 kr till Plusgiro 300369-6 eller
Swish 123 3704053

Tidigare föredrag

Här kan du se fem föredrag som hållits tidigare. Och en film om St Botvid

 
Peter Bexell har skrivit om gudstjänstrummets dolda budskap. Han är teologie doktor.

Stina Fallberg Sundmark är konstvetare och teolog och har skrivit om gudstjänstlivets förändringar vid reformationen.

Klas Hansson är kyrkohistoriker och ordförande i Katedralens vänner
Maja Hagerman är författare och historiker.Jakob Lindblad är arkitekt och konsthistoriker vid Uppsala universitet och berättar om influenser från när och fjärran till Strängnäs domkyrka.

St Botvid är ett av Strängnäs stifts tidiga helgon tillsammans med St Eskil. Botvid bär en yxa - han dödades med ett yxhugg - och en fisk för att påminna om ett fiskeunder.  Vem är det som betalar?

Katedralens vänners verksamhet bygger på att många är med och betalar sin medlemsavgift, som bara är 100 kronor per år. Föreningen får också kulturbidrag från Strängnäs kommun för sin verksamhet. Sparbanksstiftelsen Rekarne har under en lång rad år generöst bidragit till att Katedralens vänner kan
erbjuda bra föredrag.